14. ROČNÍK

CYKLOMARATONU

2023

25. června

Česká Třebová je městem s bohatou historií, které žije sportem a kulturou a patří mezi nejvýznamnější města regionu na Českomoravském pomezí.

 

Česká Třebová je tradičně označována jako město železničářů, ostatně s příchodem železnice před 150 lety souvisí i počátek dynamického rozvoje města. Velkou dopravní křižovatkou je i dnes, bylo by ovšem chybou chápat sedmnáctitisícové město jen jako železniční uzel.

 

Město v podhůří Orlických hor se rozprostírá v údolí řeky Třebovky a obklopují ho zalesněné vyvýšeniny Kozlovského a Hřebečovského hřbetu. Božena Němcová, která navštívila lázně Hory u České Třebové, dokonce označila okolí města za jedno z nejkrásnějších. Krásná příroda je místem procházek, ale nejen to - okolí České Třebové je protkáno sítí cyklostezek, které zároveň propojují celý region. Ten je označován jako Region Orlicko-Třebovsko a formálně ho tvoří svazek obcí v dané oblasti. Kromě turistiky a cykloturistiky nabízí Česká Třebová sportovní vyžití lyžařům a běžkařům - ti naleznou udržované běžecké trasy, začínající ve sportovním areálu na Horách.

 

Nejvýraznější kulturní památkou je rotunda svaté Kateřiny, jejíž vznik je úzce spjat se vznikem České Třebové. Další cenné architektonické objekty najdeme na Starém náměstí, kterému dominuje Stará radnice. Tu dal v roce 1546 postavit Petr Bohdanecký z Hodkova. Nejen tato renesanční budova, ale také replika italské kašny, morový sloup z počátku 18. století, kostel svatého Jakuba Většího a nedaleká fara iniciovaly vyhlášení centra města městskou památkovou zónou v roce 1995.

 

Česká Třebová je městem studentů: kromě několika středních škol jsou zde i instituce poskytující vyšší vzdělání a to nejen vyšší odborné, ale i univerzitní. Působí zde totiž dislokované pracoviště Dopravní fakulty Univerzity Pardubice.

 

Česká Třebová v číslech
První písemná zpráva 1278
Počet obyvatel 16 780
Nadmořská výška 375 m n.m.
Průměrný věk 38,9


Informační centrum
adresa: Staré náměstí 78, 560 13 Česká Třebová
telefon: +420 465 500 211
otevírací doba: po – pá: 8.30 – 17.00

 

Další informace na internetové adrese:
http://www.ceska-trebova.cz

  

Turistické zajímavosti:

Rotunda sv. Kateřiny
Románská rotunda z lomového zdiva, goticky upravená ve 2. polovině 14. století. Areál tvoří zrušený hřbitov, renesanční zvonice ze 16. století a hřbitovní zeď z lomového kamene.

 

Kostel sv. Jakuba Většího s areálem
Klasicistní kostel vystavěný v letech 1794 - 1801 podle plánů J. Hardmuntha, součástí areálu jsou barokní sochy sv. Kateřiny, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého a empírová plastika Kalvárie.

 

Hory u České Třebové
Poutní místo a bývalé lázně, které jsou dodnes spojeny s pobytem Boženy Němcové, která do České Třebové přijela na pozvání Františka Matouše Klácela. Dodnes stojí na horách výletní restaurace a Kaple Panny Marie.

  

Tip na výlet:

Chaloupka Maxe Švabinského
 Vesnice Kozlov leží v údolí na svazích Kozlovského kopce asi čtyři kilometry západně od České Třebové a její jméno je spojeno hlavně s Maxem Švabinským. Jeho pobyt zde ovlivnil především jeho ranou tvorbu - konkrétně zde vznikala jeho mnohá slavná díla z prvních dvou období jeho života. Ve štítu chaloupky, kde pobýval, je jeho pozoruhodná malby sv. Václava a ve štítu sousedního Pecháčkova statku sgrafito Žnečka, kterou namaloval za jediný den.

Rozhledna Maxe Švabinského
Na Kozlovském kpci (601 m) byla v roce 2001 návštěvníkům zpřístupněna otevřená rozhledna vysoká 55, 5 m s vyhlídkovou plošinou ve výši 33 m.
Otevřeno: červenec a srpen po celý týden. Květen, červen, září a říjen o sobotách, nedělích a svátcích.