12. ROČNÍK

CYKLOMARATONU

header

Velká cena České Třebové v cyklomaratonu o pohár starosty města 2020

Závod: 12. ročník cyklomaratonu

Termín: neděle 28. června 2020 

Pořadatel: VANĚK AGENCY

Ředitel závodu: Mgr. Vladimír Vaněk

 

Tratě: 47 a 25 km

Okruh: Česká Třebová – Semaním -Kozlov – Kohout – Přívrat - Řetová - Andrlův Chlum - Dlouhá Třebová – Peklák – Česká Třebová.

Okruh vede terénem, po lesních a polních cestách, po silnici.

 Mapa tras  

Kategorie a tratě dětí v roce 2020:
děti 2016 a mladší:  100 metrů
děti 2015 - 2013:     200 metrů
děti 2011 – 2012:    400 metrů
děti 2008 – 2010:    650 metrů
děti 2005 – 2007:  1 300 metrů

Start a cíl: sportovní areál pod Peklákem

 

Podmínky: Závodu se mohou zúčastnit osoby starší 18 let (mladší výhradně s písemným souhlasem rodičů). Závod se koná za běžného silničního provozu, každý závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, musí dodržet trasu závodu, musí mít předepsaným způsobem připevněné startovní číslo a po celou dobu závodu musí mít na hlavě cyklistickou přilbu.

 

Kategorie:

závod na 50 km     závod na 25 km

Muži M30: 1991 a mladší

Muži M40: 1981 - 1990

Muži M50: 1971 – 1980

Muži M60: 1961 - 1970

Muži M70: 1960 a starší

Ženy A: 1991 a mladší

Ženy B:  1981 - 1990                     

Ženy C:  1980 a starší    

   

Chlapci do 15 let

Dívky do 15 let 

Junioři: 2000 a mladší (16 - 20 let)

Juniorky: 2000 a mladší (16 - 20 let)

Muži 21 - 34 let

Ženy 21 - 34 let

Muži 35 - 49 let 

Ženy 35 - 49 let 

Muži 50 let a starší

Ženy 50 let a starší

 

Finanční ceny

Celková dotace závodu činí 20 000 Kč

Vítěz a vítězka závodu na 50 km získají finanční odměny a broušené poháry věnované starostou města Česká Třebová panem Jaroslavem Zedníkem.

 

Závod na 50 km - ABSOLUTNÍ POŘADÍ:

Muži:                                   Ženy:

1. místo: 5000 Kč              1. místo: 3 000 Kč

2. místo: 3000 Kč              2. místo: 2 000 Kč

3. místo: 2 000 Kč              3. místo: 1 000 Kč

4. místo: 1 000 Kč            

5. místo: 1000 Kč

6. místo:  1000 Kč

 

           

Prémie:    1 000 Kč

 Platí pro závod na 47 km                       

 horská prémie: Andrlův chlum (19. km)

muži: 1. místo: 250 Kč, 2. místo: 150 Kč, 3. místo: 100 Kč

ženy: 1. místo: 250 Kč, 2. místo: 150 Kč, 3. místo: 100 Kč

 

Věcné ceny: 

Vítěz a vítězka závodu na 50 km získají broušené poháry věnované starostkou města Česká Třebová paní Magdou Peterkovou.   

 • první tři závodníci a závodnice v každé kategorii
 • nejstarší účastník závodu
 • nejmladší účastník závodu
 • nejlepší muž a žena (47 km) s trvalým bydlištěm v České Třebové
 • nejlepší muž a žena (25 km) s trvalým bydlištěm v České Třebové

 

Předpis: Pořadatel si vyhrazuje právo udělit finanční ceny pouze v případě, že v dané kategorii budou startovat nejméně 5 závodníků. Předání finančních cen je podmíněno osobní účastí závodníka na slavnostním vyhlášení výsledků. Do absolutního pořadí a nároku na finanční odměnu jsou zahrnuti junioři a juniorky.  

 

Tombola: Tombola ze startovních čísel bude vylosována bezprostředně po vyhlášení vítězů, losovat se bude z přihlášených bikerů, kteří vhodí svůj lístek do osudí.   

 

Přihlášky:

a) přes internet – vyplněním přihlašovacího formuláře

b) osobně v kanceláři závodu dne 27., 28. června 2020

Poznámka: Pokud není závodníkovi v den závodu 18 let, bude jeho přihláška přijata pouze v písemné formě, a to s písemným souhlasem rodičů.

 

Startovné:

 • Pro platbu uhrazenou do 25. června 2020                                                                               

Závod na 50 km (muži + ženy):                 450 Kč

Závod na 25 km (muži + ženy):                 350 Kč

Závod na 25 km (junioři + juniorky):        300 Kč

 

 • Pro platbu uhrazenou 27. a 28. června 2020                        

Závod na 50 km (muži a ženy):                   550 Kč

Závod na 25 km (muži a ženy):                   450 Kč  

Závod na 25 km (junioři a juniorky):          400 Kč

V případě neúčasti přihlášeného závodníka se startovné nevrací.

 

Benefity:

 Platí pro bikery, kteří uhradí startovné v časovém předstihu.

a) startovné uhrazené do 15. května:

závodník při prezentaci dostane:

- tričko závodu

- startovní číslo s vlastním jménem a přijmením

- lístek na teplé jídlo v cíli

 

b) startovné uhrazené do 25. června do 24:00:

závodník při prezentaci dostane:

- lístek na teplé jídlo v cíli

 

Bikeři, kteří uhradí startovné až 27., 28. června, nemají nárok na výše uvedené benefity. 

 

Pro všechny přihlášené bikery (bez ohledu na termín úhrady startovného) pořadatel zajišťuje:

 • parkování
 • pořadatelskou a zdravotní službu
 • měření času a zpracování výsledků chipovou technologií
 • občerstvení během závodu
 • šatny, sprchy
 • mytí kol

 

Způsob platby:

a) bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo účtu: 2700214156/2010, Fio banka, a.s. 

konstantní symbol: 378 (pro platbu převodem) 379 (pro platbu složenkou)

Pozor: je nutné uvést jméno a příjmení závodníka, který platbu hradí, nebo za kterého je platba hrazena!!!

b) osobně při prezentaci v den závodu

 

Prezentace: Závodní kancelář bude otevřena v sobotu 27. 6. (17 – 18 hodin) a v neděli 28. 6. (8.00 – 10.00 hodin).

 

Časový program dospělí (28. června):

8 – 10: prezentace závodníků

10.45: řazení závodníků na start

11.00: rozprava k závodu

11.10 - start závodu (podle počtu účastníků bude rozhodnuto o případném časovém oddělení startu dlouhé a krátké trasy)

14.45 - vyhlášení výsledků

15.30 - losování tomboly

 

Časový program děti:         

9.45 – 10.45:      prezentace závodníků

11.20  -  12.20:  závody dětí

12.45:   vyhlášení výsledků

13.15 – 14.30:   soutěže pro děti (dům dětí a mládeže)