14. ROČNÍK

CYKLOMARATONU

2023

25. června

Agentura VANĚK AGENCY, pořadatel 14. ročníku Velké ceny České Třebové v cyklomaratonu, děkuje za spolupráci všem partnerům, kteří závod podpořili. Poděkování patří partnerům trasy a spolupracovníkům.


Partneři:

město Česká Třebová

společnost Rieter CZ, Ústí nad Orlicí

společnost Eko Bi, Česká Třebová
společnost OKNA Langer, Ústí nad Orlicí

společnost KAJA UnO, Ústí nad Orlicí

hotel Uno, Ústí nad Orlicí společnost RCI Financial Services, Praha

společnost Klahos, Česká Třebová

společnost Vaněk Design, Hradec Králové
výrobní družstvo Čoko Klasik, Česká Třebová

společnost SOCO CZ, Praha
společnost Hostalek-Werbung, Česká Třebová

hokejový oddíl HC Kohouti Česká Třebová

Petr Gregar, prodejna elektro, Česká Třebová

Karel Beran, prodejna Techcentrum, Česká Třebová

Partneři trasy:

Lesy České republiky
Policie ČR, územní odbor Ústí nad orlicí, dopravní inspektorát
Městská policie Česká Třebová
Městské lesy Litomyšl
areál Peklák Česká Třebová a Zdeněk Vávra
Sbor dobrovolných hasičů Parník
Obecní úřad Semanín
Tělovýchovná jednota Semanín

Obecní úřad Přívrat
Sbor dobrovolných hasičů Přívrat

Obecní úřad Řetová
Sbor dobrovolných hasičů Řetová

Obecní úřad Dlouhá Třebová
Sbor dobrovolných hasičů Dlouhá Třebová

motorkáři: Tomáš Vavřina, Libor Mařáček
čtyřkolka: Robert Čada, fotograf: Radek Hůlka